Användarvillkor

Användarvillkor (Följande termer omfattar även juridisk information om dina rättigheter enligt reglerna om distansavtal och elektronisk handel.)

 1. Omfattning Alla leveranser av lederhosen shop.net till konsument (§ 13 BGB), dessa villkor (GTC). Konsument: en fysisk person som inleder en transaktion för ett ändamål som kan hänföras vare sig kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet.
 2. Avtalsslutande part Köpet kommer med Bavarian Festbeer Brewery, Brauhausgasse 6, 91320 Ebermannstadt, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE293542577. Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen werktags von 9:00h bis 17:00h per E-Mail unter info@lederhosen-shop.net
 3. Erbjudande och slutsats
  1. Presentationen av produkter i webbutik är inte ett juridiskt bindande erbjudande, men ett offert till beställning. Kan representerar fel.
  2. Genom att klicka på knappen [Beställ] placerar du en bindande order på de poster som anges på beställningssidan. Köpeavtalet sluts när vi accepterar din beställning med en orderbekräftelse via e-post acceptera omedelbart efter att ha fått din beställning.
 4. Uttag
  1. Konsumenterna har en fjorton dagars returrätt. Villkor Uttag Du kan avbryta ditt kontrakt inom 14 dagar utan att ange skäl skriftligen (exempelvis brev, fax, e-post) eller – återkallas genom att returnera objektet – om varorna innan tidsfristen löper ut. Perioden börjar vid mottagandet av denna anmälan skriftligen, men inte före mottagande av varorna till mottagaren (vid återkommande leverans av likartade varor inte innan mottagandet av den första delleveransen) och även inte uppfyller våra skyldigheter enligt artikel 246 § 2 i samband med § 1 punkt 1 och 2 lagförslaget och våra skyldigheter enligt § 312 g punkt 1 meningen 1 BGB jämförd med artikel 246 § 3 BGB. Återkallelsen perioden är tillräcklig för att skicka ett upphävande eller sak. Återkallelsen ska skickas till: Raun UG I Hafengiesser 2, 88662 Uerberlingen eller info@lederhosen-shop.net Konsekvenser I händelse av en effektiv tillbakadragande de inbördes erhöll förmåner. Kan du ge oss prestanda fått och förmåner (t.ex. förmåner) inte eller delvis återbetalning eller endast i försämrat skick eller problem, kommer du vara tvungen att betala skadestånd. För försämring och härledda förmåner, måste du betala ersättning endast om de användningsområden eller försämring beror på en uppgörelse med frågan, utöver hänsyn till de egenskaper och funktion. Med ”testa egenskaper och funktion” avser testning och utvärdering av respektive varor, eftersom det är möjligt och vanligt i en butik. Transportabla poster ska returneras på vår risk. Du måste bära kostnaderna för återvändande om de levererade varorna beställda och om priset tillbaka vid ett belopp som inte överstiger 40 euro eller om du är på ett högre pris saken vid tidpunkten för återkallandet ännu avkastningen eller ha gett delbetalning. Annars avkastningen är gratis för dig. Inte pakettjänster saker hämtar dig. Skyldigheter att ersätta betalningar måste uppfyllas inom 30 dagar. Perioden börjar för dig när du skickar din uppsägning eller varorna för oss med deras mottagande. Slut på tillbakadragande Untagelser på returrätten: Rätten gäller inte distansavtal – Leverans av varor som tillverkas enligt kundens specifikationer eller – Klart anpassade till personliga behov eller – Vilka kan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller – Klänningar som har anventas till ett parti.
  2. Återvända: Kostnader när de utövar sin ångerrätt Utöva din lagliga rätt att frånträda avtalet (se avbokningsregler), måste du stå för at återvända om levererade varor beställda och om priset på de varor inte överstiger 60 € eller bara du pris på en högre sak vid utträde har ännu inte betalat ersättning eller en avtalad delbetalning.
 5. Priser och fraktkostnader
  1. De priser som anges på produktsidorna inklusive moms och andra komponenters pris.
  2. Information om extra fraktkostnader finns i fraktkostnader.
 6. Leverans
  1. Leverans av DHL
  2. Information om leveranstider finns på produktsidan.
 7. Betalning
  1. Stripe används för att behandla alla kortbetalningar.
  2. Du kan endast hålla inne betalningen om påståendena från samma avtalsförhållande.
 8. Äganderättsförbehåll Inntil full betalning av varorna förblir dissa vår egendom.