Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt intresse på vår hemsida. Skydda din integritet är mycket viktig för oss. Nedan ger vi detaljerad information om hur du hanterar dina data.

Insamling, bearbetning och användning av dina uppgifter Du kan besöka vår webbplats utan att lämna några uppgifter om dig själv. Vi lagrar endast åtkomstdata utan personliga referenser såsom [namnet på din Internetleverantör, den webbplats från vilken du besöker oss, eller namnet på filen]. Dessa data används endast för att förbättra vårt erbjudande och inte tillåta någon slutsats om din person. Personlig information samlas in bara om du ger dem din beställning eller öppna ett konto frivilligt. Vi använder kun den information du utan ditt uttryckliga medgivande, därför enbart för att behandla din beställning. Med slutförandet av kontraktet och full betalning kommer dina data för senare användningr att blockeras, och efter skatt och kommersiella lagringstider bort om du inte uttryckligen har samtyckt till att använda dina data. Utlämnande av personuppgifter.

En överföring av dina data är i överensstämmelse med transport, men endast i den utsträckning som krävs för att leverera varorna. För betalning, kommer vi avslöja bara din betalningsinformation till betalande banken. Rätt till information Enligt den tyska dataskyddslagen har du rätt till fri information om dina lagrade data, och rätten att rätta, blockera eller utplåna dessa data. Kontakt för Privacy

För frågor om insamling, bearbetning eller användning av personlig information, avslöjande, rättelse, blockering eller radering av data och återkallande av beviljat tillstånd, kontakta info@lederhosen-shop.net